Generalforsamling 31. januar kl. 19:30

Mejdal-Halgård Gymnastik indkalder til generalforsamling den 31. januar 2019 kl. 19.30 i Mejdal Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Beretning for 2018 ved formanden Laila Poulsgaard
  • Fremlæggelse af regnskab for 2018 ved kasserer Aase Nørgaard
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af kasserer. På valg: Aase Nørgaard (modtager genvalg)
  • Valg til bestyrelsen. På valg: Lone Rosendal Ringsted (modtager genvalg)
  • Valg af suppleanter. På valg: Anni Valbirk og Jette Mejls Hansen (modtager ikke genvalg)
  • Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet.