Author Archive: Lars

Referat fra ledermøde den 6/2 2020

1. Velkommen og sang.
2. Kasseren har ordet.

 • Man kan få kørepenge ved deltagelse i kurser vedhenvendelse til Aase.
 • Entre til Gråkjær refunderes, hvis man deltager på anden dag (lørdag/søndag)

4. Påske Camp/Schweiz tur

 • Schweiz tur – ned og besøge Emilie der er Au Pair dernede. Der bliver arrangeret aktiviteter og et par opvisninger. Teamgym, Store Hoppelopper og Minijunior inviteres. Disse hold træner indtil sommerferien og der skal øves på en fælles opvisning. Redskaber skal selv medbringes.
 • Påske Camp aflyses hvis der ikke er nogen der vil tage teten i år.

5. Opvisning Gråkjær Arena 7. og 8. marts 2020

 • Musik skal afleveres inden torsdag den 20. februar til Lars – mobil: 22605636 – mail: lars.norgaard.hansen@gmail.com
 • Lørdag skal man have billet via DGI Gymnastik app.
 • Søndag er der adgang med alm. Billetter.
 • Børnene mødes i Vestjysk Bank lounge kl. 9.30 og skal på gulvet kl. 10.09.
 • Rækkefølgen er:
   • Fællesserie
   • 0-1 klasse
   • 2-3 klasse
   • Dansepiger 3-7 klasse
   • Dansepiger 0-2 klasse
   • Mini Junior
   • slut fællessang – hvorefter vi løber ud i hjørnet forrest til højre.
 • Ingen børn forlades i ”fitnessrummet” før de er afhentet af deres forældre.
 • Vi medbringer selv luftkilen.

6. Opvisning Halgård Hallen 14. marts 2020

 • Musik skal afleveres inden torsdag den 20. februar til Lars – mobil: 22605636 – mail: lars.norgaard.hansen@gmail.com
 • Opsætning af tribuner, og andet fredag den 13. marts kl. 17.00 – man tilmelder sig hos Karina – mobil: 25399508 – mail: mejdalgym@gmail.com
 • Redskabsplanen afleveres til Carsten senest fredag kl. 17.00. Oversigt over alle redskaber sendes til alle instruktører.
 • Billetter kan købes via vores hjemmeside (senest i løbet af uge 7)
 • Opvisningen starter kl. 10.00 lørdag formiddag. Information sendes ud til forældre senest dagen efter Gråkjær opvisningen.
 • Holdbilleder tages på gulvet i slutningen af hvert holds opvisning.
 • Plan over gulvet vedr. indmarch hænger inden for døren.
 • Fanebærer er Gustav Lind Jørgensen og Andrea – undervises af Thomas
 • Indmarch starter med de voksne hold og slutter med børnene holdene
 • Instruktører kan få udleveret forplejning i boden.
 • Oversigt over hvilket lokale det enkelte hold er blevet tildelt hænger også inden for døren.
 • Instruktører har grå eller blå T-shirt på – mangler man en grå kan man sende en mail til mejdalgym@gmail.com
 • Alle instruktører går fælles udmarch sammen med efterskoleholdet og Laila
 • Halle Mejse styres af Heidi + det løse (Vicky, Johanne, Siw, Ida og Signe)
 • Der uddeles 3 priser – inovativprisen, unglederprisen og Årets ildsjæl – navne på mulige kandidater sendes til mejdalgym@gmail.com 

7. Afslutningsfest 14.marts 2020 i Mejdal Hallen

9. Evt.

Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2020

Referat bestyrelsesmøde d. 9. januar 2020 kl. 19.30 – Mejdal-Halgård gymnastik

Siden sidst

 • Gymnastikforeningens Gmail konto mejdalgym@gmail.com er blevet gennemgået og retningslinjerne for brugen er blevet aftalt. Karina uddelegerer de modtagne mails til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, alt efter deres ansvarsområder.
 • Nytårcross – rimeligt fremmøde og rigtigt mange børn. Manglende afstemning vedr. hvem der har ansvaret for børnene. Hit Fit var en stor succes. Forslag til at bruge et Hit Fit modul som fælles afslutning for nytårscross.

Kasseren har ordet

 • Nytårcross – indtægt på 2700
 • Regnskab blev gennemgået og alt ser godt ud.
 • medlemstal er på 773 (sidste år 765).
 • Abonnementsordning kører fint.

Generalforsamling

 • Mejdal-Halgård Gymnastik indkalder til generalforsamling den 20. februar 2020 kl. 20.00 – 22.00 i Mejdal Hallen.
 • Dagsorden ifølge vedtægterne
  • Valg af dirigent
  • Beretning for 2019 ved formanden Laila Poulsgaard
  • Fremlæggelse af regnskab for 2019 ved kasserer Aase Nørgaard
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg til formand. På valg Laila Poulsgaard (modtager genvalg)
  • Valg til bestyrelsen. På valg: Karina Brøndum og Lars Nørgaard Hansen (modtager genvalg)
  • Valg af suppleanter. På valg: Christina Vester og Patricia Giesow Jensen (modtager genvalg)
  • Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet.

Opvisningerne – gennemgang af plan

 • De enkelte opgaver er blevet fordelt. Laila laver programmet.

Mejdal bladet

 • Info vedr. Aktivt nytår, generalforsamling og opvisning er sendt til Mejdal Bladet

Overnatning

 • Masser af tilmeldte. Fællesserie laves af Kirstine Andreasen og Katrine Byskov.

Ledermøde

 • Program er gennemgået. Grå T-shirts til opvisning tælles og bestilles i forbindelse med ledermødet.

Redskaber

 • TRX ønskes af Cross – TRX holdet råder over nogle der ikke bruges, så dem får cross.
 • Sprit og klude til rengøring af yoga måtter.
 • Lager af isposer købes.

Påskecamp

 • Planlægges på næste møde

Evt.

 • Intet

 

Tak for i aften!

 

Referat fra bestyrelsesmøde 6. november 2019

Bestyrelsesmøde – Referat – 6. november 2019

 1. Siden sidst
  Generelt går det godt på alle hold, medlemsfremgang på Fysioflow, Voksne kvinder og CrossGym. Der mangler instruktører/hjælpere på Bjørnefræs.

 2. Økonomi
  Sund økonomi, 719 medlemmer plus 32 abonnements-deltagere.

 3. TweenCamp, Overnatning og kommende opvisninger
  Afholdes på Lomborg Efterskole – pt. 25 tilmeldte. Skal selv stå for forplejning. Pizza bestilles via Just Eat.

 4. Mailbox…. Opgavefordeling (indkaldelse til møder og lokalebooking)
  Fælles mailboks – mejdalgym@gmail.com er ”aktiveret” og vil fremover bruges til al kommunikation fra foreningen. Karina vil stå for mailboksen og fordeling af mails efter ansvarsområder.

 5. Fondsmidler
  Søge om tilskud til dobbelt-mini trampolin, tilskud til tur til Schweiz for TeamGym og Mini junior.

 6. Julegaver / uddeling
  Karina har styr på julegaver og julekort for både i 2019 og 2020. Aase laver udleveringsplan.

 7. EVT
  Redskaber i Mejdal Hallen – skrue mangler i rustjebane i Mejdal Hallen. Bliver repareret snarest. Trapez bliver også klargjort snarest.
  Gymcards bliver placeret i Musikskabet i Halgård Hallen og i redskabsrummet i Mejdal Hallen.
  Filtmåtten i Halgård Hallen deles på midten, så den kan bruges som til tilløbsbane.
  Nytårscross tænker på en kombi med Hit-Fit-Dance og børnetumle bane og babyrum.
  Spejlfolie bestilles og opsættes på dørene i Hal C.

 

Referat opstartsmøder den 29. september 2019

Referat – Børnehold 29/8 2019

Sang

Velkomst

Instruktørmappe

 • Opdateret udgave ligger på hjemmesiden – under links

Forventninger

 • Giv besked i god tid til de andre instruktører, hvis du ikke kan komme til dagens træning
 • Vær iklædt træningstøj
 • Hvis langt hår – sæt det op og hjælp de børn med langt hår om at sætte det op
 • Ingen smykker – hjælp med at få det i tasken
 • Mobilen skal kun bruges til afspilning af musik og fotografering
 • Vær opmærksom på og hjælp dem der står alene, er kede af det, skal tisse o.s.v.
 • Giv besked hvis du har forslag til forbedringer, eller har gode ideer til lege/træningen

Kasseren

 • Send besked hvis du har haft kørsel til kursus, så kan du få kørselspenge
 • Børneattester
 • Kontingent – instruktørers børn er gratis på alle hold, på nær 150 kr. til de hold der skal have opvisningstøj. Tilmelding ved hjælp af instruktørtilmelding. Ved problemer kontakt Aase. Hvis du har skiftet telefonnummer/mailadresse – giv også Aase besked.

Vigtige datoer

 • Se kalenderen på hjemmesiden.
 • Inspirationsaften 11. oktober – rytme og spring. Giv besked hvis der ønskes indhold til f.eks. mindre børn.
 • Vi følger skolernes ferieperioder

Kurser

 • Mail sendt ud til de unge instruktører der skal tilmeldes kurser
 • 1 kursus pr. person pr. sæson
 • Christina Vester er bestyrelsens hjælper

Redskaber

 • Sørg for at rydde op i redskaberne efter endt træning
 • Der indkøbes dobbelt mini-trampolin til Halgård Hallen
 • Hal C i Mejdalhallen opdateres med TRX kroge i loftet og spejlvæg

Foreningstræningsdragt

 • Se opslag på hjemmesiden
 • Instruktører får T-shirt og sweatshirt af gymnastikforeningen. Dette bruges til opvisninger

Opvisningsdragter

 • Hvert hold står for dragtindkøb. Lone Ringsted hjælper med koordinering.
 • Chopar viser deres kollektion på Døesvejs fritidscenter den 3. september kl. 19.00 – 21.00
 • I kontingentet er der inkluderet 150 kr. til køb af dragter pr. deltager.

Mejdalbladet

 • Ønske om at I tager billeder og skriver lidt om hvad I laver. Alt sendes til Lars, som sørger for at det kommer i Mejdal Bladet

Evt.

 • Præsentation af Christina og Patricia (nye bestyrelsesmedlemmer)
 • Der uddeles Rabatkort til Sport 24 er blevet uddelt – giver 15% rabat på varer relateret til din idrætsgren
 • Festudvalg – Vicky og Lone – ung instruktør søges.

 

 

Referat – voksenhold 29/8 2019

Sang

Velkomst

Instruktørmappe

 • Opdateret udgave ligger på hjemmesiden – under links

Kasseren

 • Send besked til Aase hvis du har haft kørsel til kursus, så kan du få kørselspenge
 • Børneattester
 • Kontingent – instruktørers børn er gratis på alle hold, på nær 150 kr. til de hold der skal have opvisningstøj. Tilmelding ved hjælp af instruktørtilmelding. Ved problemer kontakt Aase. Hvis du har skiftet telefonnummer/mailadresse – giv også Aase besked.
 • MobilePay mærkater klæbes på soundbox

Vigtige datoer

 • Fitness tryday – 22. september Se kalenderen på hjemmesiden.
 • Inspirationsaften 11. oktober – dans/rytme og springbaner og modtagning.
 • Store hoppelopper melder tilbage om de vil deltage i Gråkjær opvisningen

Kurser

 • 1 kursus pr. person pr. sæson
 • Christina Vester er bestyrelsens hjælper

Redskaber

 • Sørg for at rydde op i redskaberne efter endt træning
 • Der indkøbes dobbelt mini-trampolin til Halgård Hallen
 • Hal C i Mejdalhallen opdateres med TRX kroge i loftet og spejlvæg.
 • Ved 1½ m sne på taget i hal C skal træningen aflyses
 • Der indkøbes yogablokke – Fysio Flow skal bruge 42 stk. – Yoga 40
 • Spritforstøvere og køkkenrulleholdere indkøbes til Hal A, B og C

Foreningstræningsdragt

 • Se opslag på hjemmesiden
 • Instruktører får T-shirt og sweatshirt af gymnastikforeningen. Dette bruges til opvisninger

Opvisningsdragter

 • Hvert hold står for dragtindkøb. Lone Ringsted hjælper med koordinering.
 • Chopar viser deres kollektion på Døesvejs fritidscenter den 3. september kl. 19.00 – 21.00
 • I kontingentet er der inkluderet 150 kr. til køb af dragter pr. deltager.

Mejdalbladet

 • Ønske om at I tager billeder og skriver lidt om hvad I laver. Alt sendes til Lars, som sørger for at det kommer i Mejdal Bladet / på hjemmesiden
 • Store hoppelopper vil lave reklame for deres hold via SoMe.

Evt.

 • Soundbox blev demonstreret – minijack kabel ligger i posen med kabler.
 • Der uddeles Rabatkort til Sport 24 er blevet uddelt – giver 15% rabat på varer relateret til din idrætsgren
 • Festudvalg – Vicky og Lone – unge instruktører søges.

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22 august 2019

Bestyrelsesmøde 22. august 2019 i Mejdal Hallen

Siden sidst:

 • Fitness Try Day er flyttet til den 22/9 kl. 10.00 – 13.00 inkl. frokost
 • Programmer er blevet omdelt

Kasser:

 • Indestående 291.307,44 kr.
 • Udgifter/indtægter i forbindelse med Skt. Hans ikke opgjort endnu

Sæsonstart:

 • Alle hold er blevet offentliggjort på hjemmesiden
 • Mejdal Halgård Mix er startet
 • Instruktørtilmelding – beskrivelse af dette til opstartsmøde
 • Det er nu muligt at tilmelde sig et hold uden indtastning af password – kun ved angivelse af mobilnr.
 • Yoga er flyttet fra Hal C til Hal B
 • Gennemgang af hjælpetrænere der skal tilmeldes kursus
 • Opstart for Hit Fit dance er flyttet til den 18. september

Fitness Try Day

 • Ny dato – 22/9 kl. 10.00 – 12.00 og derefter frokost
 • Tilmelding med betaling og valg af max moduler
 • Tilmelding fra Cross, Power, Fysio Flow, Puls & Form
 • Købt eventmodul med tilvalgsmulighed
 • Information sendes ud lige så snart program og tilmeldingsfunktion er på plads

Kontaktpersoner

 • Ingen specifik kontaktperson pr. Hold – kontakt bestyrelsen hvis hjælp ønskes

Redskaber

 • Dobbelt mini-trampolin – længere leveringstid end forventet
 • Gymcards bestilt– aktivitetskort til planlægning af ens træning
 • Ekstra trx-stropper skal købes så vi råder over 18 stk.
 • Kasse med TRX-stropper, vogn med fitnessmåtter flyttes fra Halgård Hallen til Mejdal Hallen.

Hal C

 • Der opsættes 18 kroge til trx-stropper
 • Der opsættes spejle på vægen med dobbeltdøre – eventuelt spejlfolie på dørene
 • Der laves gardin som skal trækkes hen foran spejlene, når rummet ikke bruges af TRX, Fysio Flow og Yoga, for at beskytte spejlene mod harpiks og fedtede fingre
 • Radiator på væggen med dobbeltdøre blændes af
 • Der opsættes ribber på væggen ud mod vejen (vægen med de små vinduer)

Ledermøde

 • Gennemgang af agenda for kommende ledermøde
 • Inspirationsaften er flyttet fra 4. oktober til 11. oktober – rytmemodul, springmodul og pizza
 • Mulighed for at prøve på instruktørbeklædning (Karina afhenter)
 • Instruktørmappen opdateres af Aase
 • Fremvisning af kollektion fra Chopar hos VGF89 på Døesvej 3. september kl. 19.00 – 21.00

Dato og kalender

 • Påskecamp skal tilføjes til vigtige datoer i næste års program

Kurser og arrangementer

 • Der er tilmeldt forskellige instruktører/hjælpere/føl på ”Minihjælperkursus”, ”hjælpetrænerkursus”, ”Vi skal lege gymnastik 1-3 år” og ”grundlæggende træneruddannelse”
 • Laila indkalder til ledermøde
 • Smart-træning – vi søger en instruktør, der er interesseret i at få uddannelsen og derefter have formiddagshold

Børneattester

 • Aase finder ud af hvem der mangler børneattest eller at få den fornyet (hvert 4 år)

Fonde

 • Vestforsyning Initiativpulje– spejle og motorikkroge til Hal C – 1. oktober ansøgningsfrist
 • DIF/DIG foreningspulje – dobbelt trampolin –
 • Kristina vil gerne give det et forsøg

Evt.

 • Beachflag bestilles til profilering af foreningen og f.eks cross
 • Mængden af trykte programmer skal hæves 1600 stk.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. maj 2019

Bestyrelsesmøde 23/5 2019

 1. Siden sidst
 • Påskecamp gik rigtig godt med 80 børn, godt blandet aldersmæssigt, nok instruktører
  • Succes med rytmepiger – evt. lave ny aftale næste år
   • Børnene var vilde med dem, de voksne blev måske ikke så inspireret, som når REP holdet har været der
  • Halfordelingsmøde: haltiderne blev gennemgået, opdatering følger, indkaldelse til nyt møde

 

 

 1. Booking af haltider
 • Datoerne er lagt på hjemmesiden
 • Fitness bootcamp (Crossgym, TRX, powercross, hitfitdance, yoga) arrangers
 • Alle datoer ligger på hjemmesiden
 • Inspirationsaften bliver afholdt 4. November 2019, hvor der også vil blive introduceret til dragter og opvisning

 

 1. Eventuelt
 • Omdelingsopgave af gymnastikbladet. Vi har den gamle rute liggende. Åse tager sig af kontakten til trykkeriet.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. april 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 3. april 2019 kl. 19.30

 1. Siden sidst
  1. Præsentationsrunde af gammel bestyrelse og ny medlemmer.
  2. Ingen ændring af bestyrelsesposter.
   1. Redskabsansvarlig – Carsten (Lones mand)
   2. Posterne er meget flydende. Vi byder ind hver især, hvis vi ønsker at stå for en post.
  3. Dato for møder – vi clearer datoer ved næste bestyrelsesmøde. Husk kalender.

 

 1. Nyt fra kasséren
 2. Indestående d.d. 131.665,07 kr.
  1. Lønninger i år var 120.000 kr., hvilket var en stor post.
 3. Vi gennemgik opgørelsen vedr. opvisningen
  1. Til næste opvisning har vi snakket om 1 for 15 kr. og 2 for 20 kr.

 

 1. Redskaber
  1. Indkøb til næste sæson:
   1. Dobbeltmini – koster 40.000 kr. og står højt på ønskelisten
 • DEN OVERVEJES
  1. Spejle til Halgård Hallen (flytbar) – koster 16.000 kr.
 • Mix- og dansehold ønsker denne.
  • Velcroafdækningsløsning i opvisningsøjemed ønskes til vinduerne
 • Laila spørger Halgård skole, om det må sættes op.
  1. Fonde:
   1. Videooptager med forsinkelse
 • Hvis vi får fondsmidler, kan dette prioriteres.
  1. 2 nedspringsmåtter i Halgård er nedslidte
 • Vi vil hellere have dobbeltmini. Hvis vi får fondsmidler, kan denne prioriteres.

 

 1. Mejdal Hallen kunne godt tænke sig toppen af en skumplint til børneholdet.
  1. ER LØST – Der flyttes én fra Halgård til Mejdal.
 2. Sjippetove mangler – er bestilt, Laila rykker for dem.
 3. Carsten er sat på opgaven med indretning til TRX i Hal C.
 4. Jumping fitness – koster 5.000 kr. for én
  1. De damer, der ønsker holdet opstartet, har sponsor til 6 trampoliner

 

 1. Næste sæson
  1. Til infoaften inden opstart af gymnastiksæsonen skal det nævnes, at man IKKE må sidde på redskaberne under transport.
  2. Programplanlægning til næste sæson: Laila, Karina, Patricia og Christina

 

 1. Kurser
  1. Laila har opfordret folk til at tage til kurserne.
  2. Christina er koordinator for de unge.

 

 1. Påskecamp
  1. 65 børn tilmeldte
  2. T-shirts er bestilt
  3. 8 voksne instruktører
  4. Tasker er næsten klar – Lone sørger for drikkedunke
  5. Vi skal finde en der vil være teamleder – køkkenet
   1. Julie vil være køkkenleder i 2 dage
   2. Lone bestiller frokost til instruktørerne
  6. Byfest
   1. Vi laver spaghetti og kødsovs igen i år.
   2. Juniorholdet kommer på lørdag – sørg for at der er en cola og Yannik bar.

 

 1. Fonde
  1. Vi har standardformularer, udarbejdet af Christina, liggende på Dropbox.

 

  1. Næste møde bliver torsdag 23.05.19 kl. 19.30 ved Aase.

 

TAK for i aften😊

Nyhed fra din træner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Referat fra pizzamødet d. 21. marts 2019

Velkomst og sang

Kurser
Alle der vil være instruktører igen næste år anbefales allerede nu at kigge efter relevante kurser, da vi fra tidligere år ved, at de populære kurser hurtigt bliver udsolgt. Alle må deltage i ét kursus hver sæson på foreningens regning.
Det anbefales også at tage på kursus sammen med de instruktører, man skal have hold sammen med.

Evaluering Gråkjær opvisning

 • Redskabsbanerne kan med fordel varieres lidt for at gøre det mere spændende for tilskuerne
 • 0.-1. klasserne havde lang ventetid efter, de havde været på gulvet – kunne man evt. udtænke en alternativ løsning?
 • Det blev foreslået, at vi har fanen med (ind- og udmarch). Der var argumenter for og imod. Konklusionen blev, at vi spørger arrangøren DGI, hvad deres holdning er til det og tager beslutning med afsæt i deres anbefalinger.

Evaluering Halgård opvisning

 • Ca. 860 betalende voksne svarende til godt 100 flere end i 2018. Super flot.
 • Carsten roste alle holdene/instruktører for gode beskrivelser og tegninger, der var lette at følge, hvilket også gjorde, at der var et super flow dagen igennem. Stor ROS til redskabsholdet også.
 • Tumlerummet bliver rost og er måske medvirkende til, at familier med mindre børn bliver lidt længere, fordi de kan få en lille pause fra høj musik og mange mennesker. Det skal helt sikkert fastholdes.
 • Næste år skal der holde en ekstra trailer klar til at køre redskaber retur til Mejdal Hallen.
 • Der var rigtig godt gang i boden i år og vi kunne overveje næste år, om boden skal ned til bagvæggen, så det er lettere at komme væk fra køen igen samtidig med, at man bedre kan adskille kaffeområdet fra selve boden. Køen til slik og mad kunne evt. også adskilles lidt.
 • Der blev foreslået, at vi kunne have et ekstra gæstehold først på dagen, så der skete lidt lige efter de mange børnehold. Der blev foreslået efterskolehold samt hold der kom med dans, akrobatik eller noget andet lidt anderledes. Man kunne evt. starte hele dagen en halv time tidligere, så vi er færdige til samme tid som i år.
 • Speakerguide til publikum, så man klappede lidt mere og rejste sig op hver gang et nyt hold gik på gulvet.

Evaluering af sæsonen og ideer til næste sæson

 • Jumping fitness blev foreslået som nyt hold i foreningen
 • Evt. dele 0.-1. klasse, der blev nævnt både fordele og ulemper
 • Vi skal huske at guide vores unge instruktører og hjælpetrænere til at kunne stå med deres egne hold i fremtiden. Man kunne afholde en ”ungtræner” aften i foreningen med råd og inspiration rettet mod dem.
 • Det har ikke været optimalt med overlappet mellem Bjørnefræs og 0.-1. klasse spring/rytme i Halgård hallen. Det har givet for meget larm og virket kaotisk ved aflevering/afhentning af børnene.
 • Minijunior og rytmehold skal ligge på forskellige dage, så man kan gå på begge hold, hvis man er interesseret
 • Instruktørerne kan med fordel få gymnasterne til at hjælpe med at slæbe redskaber, når der skal laves baner
 • Alle kommende instruktører i Mejdal Hallen Hal B indkaldes til en ”intro” aften inden sæsonstart, hvor redskabsrummet gennemgås, så alle ved, hvad der er til rådighed og hvor det skal stå for at bibeholde orden.
 • Ønskeliste til næste år i Halgård Hallen; dobbeltmini, videokamera til forsinket visning af spring og spejlvæg. Ønsker til Mejdal; TRX ophæng i Hal C samt spejle til Hal C.
 • HUSK at aflevere nøglebrikker hvis I IKKE skal have hold næste år