Author Archive: Lars

Træning på alle børne og voksenhold aflyses t.o.m. uge 1 i 2022!

Kære instruktører, gymnaster, dansere og deltagere på voksenhold.

Grundet de nye landsdækkende restriktioner og det stadig høje smittetryk her i Mejdal og Halgård, har vi i bestyrelsen i Mejdal Halgård Gymnastikforening besluttet at forlænge aflysningen af al træning på alle vores hold – både børne og voksenhold – til og med uge 1 i 2022. 

Gives der ikke besked om andet åbner al træning på alle hold igen mandag den 10. januar 2022.

Nyd juletiden – og pas på hinanden!

Vi glæder os til at se jer igen!

Hilsen
Bestyrelsen i Mejdal Halgård Gymnastikforening

Referat bestyrelsesmøde 24. november 2021

Mejdal-Halgård gymnastik

 1. Siden sidst
 • Besøg af Kasper fra DGI – præsentation af foreningen og ”nyt fra DGI”
 1. Evaluering/planlægning af Brejninggaard camp
 • Camp. Arrangeres igen i år 2022 for alle trænere, hjælpetrænere og gymnaster. Programmet laves sammen med DGI, første skitse klar til pizzamødet, her drøftes moduler med instruktører inden det endelige program fastlægges og præsenteres for til opstartsmødet i august 2022. Brejninggaard er booket.
 1. Kasseren har ordet
 • Overflytningen er på plads til Hvidbjerg Bank.

 1. Generalforsamling
 • Patricia sørger for at indkalde til generalforsamlingen 23/2 2022

 1. Opvisningerne – gennemgang af plan
 • Laila opretter et google docs – Lars koordinerer – alle skal byde ind på en opgave så vi kører dobbelt.
 • Laila booker opvisninger på Gråkjær sammen med Majbritt

 1. Mejdal bladet
 • Christina sender oplæg fra Brejninggaard til Mejdalbladet.

 1. Overnatning
 • Patricia og Majbritt arrangerer overnatning i Halgård Hallen og sender besked rundt på Conventus.

 1. Ledermøde
 • Laila sender indkaldelse til 3. februar

 1. Fælles GIK møde 29. november 2021
 • Lars deltager😊

 1. Redskaber
 • Softtop er taget i brug – den er god.

 1. Diverse
 • Julegaver – Lone har bestilt til vokseninstruktører – Laila bestiller til ungeinstruktører og hjælpetrænere – Laila skriver julekort – uddelingsplan sørger Patricia for.
 • Byfest – opvisning – Lone booker Juniorholdet eller Bøvling.
 • Majbrit sørger for juleposer til børnehold i Mejdal
 • Laila sørger for juleposer til Halgård holdene.

 

Tak for i aften!

Herreholdet nu har bestået i 40 år

Motionsherrer

Mandag den 8/11 – efter træning – fejrede vi at Herreholdet nu har bestået i 40 år.

For godt 30 år siden, “moderniserede” Preben Hein den gamle stræk/bøj gymnastik, til en ny metode, nemlig styrketræning. Dette var populært og holdet voksede år for år. Vi toppede et par år med 136 deltagere. I dag er vi ca. 45 stk.

Det er så heldigt at vi stadig har 6 mand, som har været med fra start – altså 40 år uden afbrydelser. Godt gået, drenge.

De 6 mand blev behørigt fejret med gaver – og kaffe/kage til alle.

Vores rollemodeller er, ifølge billedet:
1.rk. Villy Andersen – Bent Sørensen – Kurt Hagelskjær.
2.rk. Preben Hein – Peder Johansen – Arne Svendsen – Peter Pedersen  – Jørn Hansen. P.S. Glorien over mit hoved, er ganske ufortjent.

Tak til bestyrelsen for traktementet.
Jørn Hansen

Referat Bestyrelsesmøde 4. oktober 2021

Deltagere: Lone, Laila, Maria, Majbritt, Lars, Christina, Aase og Jette

Afbud: Patricia og Karina

 1. Siden sidst /Evaluering af GymCamp 2/10
  1. Næste år er samme dato booket
  2. Tidligere ude med reklame og præcist program for at tiltrække flere instruktører
   1. Få inputs fra instruktørerne til valg af moduler, når vi afholder pizzamøde næste sæson
  3. Der bliver skrevet en artikel til MejdalBladet

 2. Opstart af hold
  1. Der mangler medlemmer på cross holdene
  2. Indførelse af abonnementsordning fra dags dato – muligt på 7 hold denne sæson
  3. Generelt kører alle hold rigtig godt, selvom foreningen har mistet medlemmer siden før corona-nedlukning
  4. Børneholdene går generelt ret godt og har mange medlemmer

 3. Redskaber
  1. Airtracken i Hal B taber luft
  2. Alle reserve-propper i Halgård hallen er væk
  3. Der mangler en kabelrulle i Halgård, som er blevet væk
  4. Der mangler flere vogne til endekasser i Halgård – bliver indkøbt af bestyrelsen
  5. Halinspektøren har fået link, som skal bruges, hvis der er nogen, der gerne vil leje redskaber ifm. arrangementer i hallen
  6. Dagplejen kommer til at bruge redskaberne igen 100 %

 4. Diverse
  1. Fejring af de gymnaster, som har 40-års jubilæum på gymnastikholdet ”Motionsherrer”
  2. Julegaver til instruktører arrangeres af Laila til børnene og Lone til de voksne instruktører
  3. Instruktørtøj er ikke bestilt endnu, men bliver det når de sidste trænere har fået bestilt
  4. I uge 46 er der nogle dage, hvor der ikke kan være hold i Hal B pga. kommunalvalg – mail bliver sendt til de berørte hold

NYT: Det er nu igen muligt med abonnementsordning

Kære medlemmer

Det er nu igen muligt at tilmelde sig flere af de fantastiske hold i Mejdal-Halgård Gymnastikforening via abonnementsordning på 100 kr./måneden.

Du kan denne sæson vælge mellem følgende hold:

Hvis du ønsker at ændre din nuværende tilmelding til abonnement, kan du skrive til mejdalgym@gmail.com, så får du refunderet betalingen for de(t) hold, du er tilmeldt. Derefter kan du tilmelde dig abonnementsordningen ved at klikke på et af ovenstående link.

Hvis du ikke er oprettet som medlem, skal du gøre dette først, før du kan tilmelde dig abonnementsordningen. Klik her for at oprette dig som medlem.

Du vil herefter modtage en mail som bekræfter oprettelsen, samt indeholder et password som du skal bruge for at betale for abonnementsordningen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat opstartsmøde 31. august 2021

Gymnastikforeningen opstartsmøde 31/8 2021 – 1. del for børnetrænere og 2. del for voksentrænere

 1. Velkommen, sang og præsentationsrunde af bestyrelsen og alle trænere
 2. Instruktørmappe
  1. Gennemgang af punkterne i dokumentet og info om Conventus log in og tjek af medlemmer på eget hold
  2. Info om kode og alarm, hvis det skulle blive nødvendigt i hallen
 3. Forventninger til trænere og hjælpetrænere
  1. Alle trænere er ambassadører for foreningen og rollemodeller for børnene
  2. Børnene gør det samme som de unge trænere – derfor tænk over opførsel og signaler såsom tyggegummi, træningstøj og mobil.
  3. God idé at lære hinanden lidt at kende og afstemme træningen inden sæsonen starter
  4. Vær ansvarsbevidst og hjælp børnene med stort og småt
  5. Vær aktiv i træningen og aktiviteterne
  6. Giv info til Lone, hvis man har lyst til, at der kommer én fra bestyrelsen de første par træningstimer
  7. Sygdom, afbud eller lign. Aftales mellem trænerne på de enkelte hold
 4. Corona retningslinjer
  1. Der er pt ingen restriktioner, men kontakt Lars, hvis der er spørgsmål omkring dette
  2. Hvis nogen er positive på holdet, skal bestyrelsen have besked
 5. Kassereren har ordet
  1. Kørepenge til kursus kan refunderes – kontakt kassereren herfor
  2. Børneattester skal udfyldes på alle trænere, som træner børn under 15 år
  3. Conventus – der skal I oprettes – spørg, hvis I ikke kender det eller kan få det til at virke
  4. Fremvisning af Conventus, men der er også guide i Instruktørmappen
 6. Kalender/Vigtige datoer
  1. Gennemgang af kalenderen på hjemmesiden
  2. Info om programmet for Gymnastikcamp for børn og instruktører
  3. Dagen før opvisning i Halgård hallen må alle instruktører og deres familier komme og hjælpe med at gøre hallen klar til opvisningen. Der bliver bestilt pizzaer og det plejer at vare fra 16.30 til ca. 19.00
  4. Samme aften som opvisningen i Halgård hallen er der fest i Mejdal Hallen for alle instruktører og hjælpeinstruktører
   1. Festudvalget er på plads og står for klargøring om lørdagen
  5. Kurser
   1. Man kan tilmelde sig et nyt kursus hver sæson, når man er træner eller hjælpetræner
   2. Alle kurser kan ses på DGIs hjemmeside og ved behov for hjælp, kontakt gerne bestyrelsens mail
  6. Redskaber
   1. Nøglebrikker til Mejdal Hallen kan fås i aften og ellers af bestyrelsen
   2. Nøglebrikker til Halgård Hallen skal aftales med Laila
   3. Hold orden i redskabsrummet for alles skyld – der kommer forhåbentlig en oversigt
   4. Informer bestyrelsen, hvis et redskab skulle gå i stykker
  7. Forenings Træningsdragt
   1. Alle trænere og instruktører skal have en t-shirt og må få en trøje – det kan prøves til ledermødet
    1. Vi skal have tøjet på til opvisning
   2. Kontakt hurtigst muligt Lone fra bestyrelsen, hvis I vil bestille efter mødet i aften
  8. Mejdalbladet
   1. Skriv gerne til bestyrelsen, hvis I har en lille historie og måske nogle billeder til Mejdalbladet

Referat bestyrelsesmøde 24. august 2021

Bestyrelsesmøde 24/8 i Hallen (alle bestyrelsesmedlemmer er til stede)

 

 1. Gennemgang af programmet for 2021/2022
  1. Følgende hold er allerede fyldt og lukket for tilmelding:
   1. Fysio Flow
   2. Mor-Far-Barn tirsdag
 • Bjørnefræs onsdag
 1. Cross Gym søndagsholdet bliver ikke til noget pga. manglende træner
 2. Minijunior 4.-5. kl. og JuniorMix 6.-9. kl. bliver muligvis slået sammen pga. manglende trænere
 1. Dagsorden og program for ledermøde inden sæsonopstart
  1. Lone er kontaktperson til ledermødet, så man kan sige til, hvis man gerne vil have besøg af én fra bestyrelsen til den første træning
  2. Gymnastikcamp for gymnaster og trænere skal planlægges
   1. Oplæg til at danne en projektgruppe til ledermødet
   2. Lars laver et dokument med indbydelse og information om arrangementet
 • Der bliver oprettet et tilmeldingslink
 1. Info bliver delt på Mejdal Mikro Medie m.m.
 1. Dagsorden rettes til og punkter uddeles blandt bestyrelsen
 2. Nøgler kan fås og afleveres til ledermødet

 

 1. Kassereren har ordet
  1. Der skal indsamles børneattester i år (det er hvert 4. år)
  2. Laila har søgt de timer, vi har i hallen, til kommunen
 2. Redskaber
  1. Redskabsvogn i Mejdal hallen skal køres i Halgaard hallen
  1. Udlejning af redskaber – Bjarne har spurgt Lone om der skal laves nye regler
   1. Fremover kan gymnastikredskaberne lejes for 400 kr. gennem gymnastikforeningen, hvis man har lejet lokaler i Mejdal hallen
    1. Se info og brug betalingslink på hjemmesiden eller kontakt mejdalgym@gmail.com
   2. Bestyrelsen skal oprette sig ifm. skift af bank – Jette sender link

 

 

Programmet for næste sæson klar!

Programmet til sæson 2021/2022 er klart, og vi glæder os MEGET til at byde både ”nye” og ”gamle” velkomne i foreningen.

I det husstandsomdelte program får du en oversigt over alle holdene og her på hjemmesiden finder du beskrivelsen af de enkelte hold, samt linkene til tilmelding under kategorierne Børnehold og Voksenhold.

Så nu er det bare om at komme til tasterne og tilmelde sig  🙂

Vi glæder os til at se jer!

På vegne af gymnastikbestyrelsen
Laila Poulsgaard

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020 – Generalforsamling 1. juni 2021 i Mejdal Hallen

Den årlige generalforsamling skal traditionen tro også have sin beretning, en beretning der hvert år giver tid og anledning til refleksion over året der gik. Et tilbageblik der altid minder mig om hvilken fantastisk forening vi har, alle de engagerede frivillige der altid står klar, et helt unikt fællesskab og et program hvor der er noget for alle uanset alder og niveau😊

Dette års refleksioner er væsentlig anderledes end tidligere år – de kan beskrives med et ord; CORONA!

Når jeg kigger tilbage på 2020, er det desværre netop ordet CORONA der falder først, en pandemi der pludselig ramte Danmark og Mejdal-Halgård med så stor hast, at vores opvisninger tilbage i Marts 2020 blev aflyst kun 7 dage før de skulle afholdes. Et kæmpe antiklimaks for ALLE gymnaster og frivillige, der havde brugt måneder på at arrangere årets fest og trænere der stod med gymnaster, flotte opvisningsdragter og en opvisning der var øvet og øvet i træningslokalet, så den stod helt skarp når festdagen oprandt.

Netop de to weekender står skarpt i min erindring, det var så mærkeligt, at sidde derhjemme og tænke på, at lige nu skulle vi have været på gulvet, lige nu skulle jeg have oplevet endnu en fantastisk faneindmarch og lige nu skulle jeg have mærket alle de glade, spændte og nervøse gymnaster og forløsningen og stoltheden i deres ansigter når de havde været på gulvet – og vi sammen havde skabt endnu et minde for livet – i stedet blev mindet CORONA – og en tid jeg aldrig glemmer.

Påske camp´en plejer også at være en tid hvor jeg bliver mindet om hvad gymnastikken og fællesskabet kan – men den led samme skæbne som opvisningerne – og blev aflyst.

Det årlige pizzamøde som vi plejer at afholde i marts, blev også aflyst og udskudt. Vi skulle vente helt til slutningen af maj, før vi igen kunne mødes, og denne gang udenfor. Men det blev en hyggelig eftermiddag hvor det var dejligt at kunne mødes fysisk igen. Herefter gik det stærkt med planlægningen af næste sæson, igen viste I alle hvordan, vi i fællesskab kan være effektive, så længe vi arbejder sammen, og med indspark fra de yngre kræfter i bestyrelsen, fik vores program også en opgradering med et nyt, flot og indbydende look😊

Vi kunne gå på en tiltrængt sommerferie hvor CORONA var fortid – troede og håbede vi😊

Da vi kom til august og sæsonen bankede på døren, begyndt Corona desværre igen at spøge og restriktioner og retningslinjer dumpede næsten dagligt ind i vores indbakke. Vi måtte holde tungen lige i munden, for at kunne oversætte dem til vores praksis. Lars blev udnævnt til CORONA-chef, så alle vidste hvem de kunne komme til hvis de havde spørgsmål – en opgave han klarede til UG – og gjorde at vi kom sikkert gennem efteråret.

Lone sørgede for indkøb af 2 gange ”Ghost Buster” maskiner, så vi på en nem og overskuelig måde kunne leve op til kravene om rengøring af redskaber. Trænere og instruktører fik på opstartsmødet en instruktion i maskinen samt en opdatering på hvordan de skulle forholde sig i tilfælde af smitte og smitteopsporing.

I disse måneder udviste alle en forandringsparathed ud over det sædvanlige, for nærmest ingenting var som det plejede, og alligevel var opbakningen fantastisk, alle fandt løsninger og muligheder i den verden vi befandt os i, så på trods af CORONA og retningslinjer kunne vi åbne dørene til en ny sæson i september.

Det blev et efterår hvor tingene fungerede, men kun fordi alle gjorde en ekstra indsats, og efterhånden som vi nærmede os jul, begyndte smittetallene igen at vokse, og vi måtte i december endnu engang lukke foreningen ned og gå på juleferie uden juleafslutning for flere af holdene. En nedlukning der varede resten af vinteren og foråret med og derfor endnu engang forhindrede os i at afholde overnatninger, opvisninger og andre sociale arrangementer.

De eneste der fik lov at komme ”på græs” var vores CrossGym hold, de gav den så til gengæld gas for os alle og stor ros til jer for lige at markere at vi er her altså endnu😊

 

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i februar, så også her ramte CORONA.  Heldigvis er vi ikke så nemme at slå ud, og derfor sidder vi her nu og ser tilbage på en sæson hvor plan B og C overtog for plan A – og hvor ordet omstillingsparathed kom i fokus. En sæson hvor vi mistede kontrollen over alt, hvor ikke engang god planlægning var nøgleordet til at få ting til at lykkedes… Til gengæld vandt fællesskabet igen, og vi viste sammen at alt kan lade sig gøre, selvom modvinden er stærk.

Jeg vil derfor gerne takke hele bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder og jeg er jer alle meget taknemmelige for jeres engagement og jeres evne til at beholde JA-hatten på og hele tiden se muligheder fremfor begrænsninger i en tid hvor NEJ-hatten nogle gange hænger forrest og virker nemmere at tage på. I er bare de bedste😊

Et stort TAK skal også lyde til alle instruktører og hjælpetrænere, i kommer uge efter uge og deler ud af jer til glæde for Mejdal-Halgårds borgere – store som små –  og sammen med os har i været løsningsorienteret og taget godt imod alle tiltag, selv da ”Ghost Buster” blev introduceret og gjorde det frivillige arbejde lidt mere bøvlet… og hjulpet til at vejen gennem CORONA har været mulig😊 I fortjener ALLE stor ros og anerkendelse for jeres arbejde, og jeg håber I alle er klar over, hvilken forskel I er med til at gøre for vores forening og ikke mindst for vores medlemmer.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores mange medlemmer for opbakningen, selv i en tid hvor tingene har været lidt sværere, har i bakket op og udvist STOR forståelse for de valg der er truffet og tilmed rost os for det arbejde vi gør – det betyder SÅ meget – især når Corona driller og det kan syntes svært at gøre noget rigtig. TUSIND tak for det, det er GULD værd.

Efter et tilbageblik, som forhåbentlig også bliver et punktum for CORONA lukninger i foreningsregi, vil jeg nu vende blikket fremad og glæde mig til en sæson, der forhåbentlig bliver lidt mere normal og med plads til igen at dyrke fællesskabet og lave en masse god gymnastik OG krydse fingre for at vi til marts kan holde et brag af en gymnastikfest og vise alt det gode vi kan frem igen😊

En fest for fremtiden, men også en fest, der for mit eget vedkommende skal markere afslutningen på 10 fantastiske år som formand for foreningen – 10 år der har givet mig gode grin, skønne minder og venskaber for livet – 10 år hvor jeg har været en del af et fantastisk fællesskab sammen med min familie og alle jer😊 En stafet jeg nu glæder mig til at give videre så foreningen kan få nyt liv, nye øjne og ny energi – og plejer erstattes af nye ideer😊

Med disse ord og tanker vil jeg slutte denne beretning – TAK for ordet!

 

Laila Poulsgaard
Formand Mejdal-Halgård Gymnastikforening