MOR/FAR BARN (2-3 år) – tirsdag

Sted: Mejdal Hallen (B)
Start: Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 17.00-18.00
Slut: Tirsdag d. 13. marts 2018
Instruktør: Lone Ringsted
Hjælpeinstruktør: Michelle Ringsted
Kontakt: loneringsted@gmail.com
Kontingent: 550 kr.
Holdomtale: Er du og dit barn klar til gymnastik, fyldt med sjov og aktivitet – fart og fordybelse – udfordringer og sejre – sved på panden og fuldstændig afslapning…? Så starter gymnastiksæsonen heldigvis nu.
Hver mandag, vinterhalvåret igennem vil vi mødes, og hver gang starte og slutte timen med samme aktivitet – dette for at skabe genkendelighed for dit barn.Vi vil være medvirken til – og sætte fokus på, at udvikle dit barns grov motoriske færdigheder bla. ved at trille, krybe, kravle, løbe og hoppe. Vi vil også stimulere dets sanser og kropsbevidsthed gennem leg og sang, ligesom vi hver gang vil bruge forskellige småredskaber og lave motorikbaner. Så mød op til nogle hyggelige timer – du og dit barn sammen, hvor vi forventer at I er aktive rollemodeller.
OBS: Vi holder fri i skolernes ferier.
Tilmelding: Tilmeld først barnet og betal for barnet – derefter tilmeldes den ene af barnets forældre (koster ikke noget, men skal gøres p.g.a. medlemsregistrering).

1. Tilmelding barn – klik her
2. Tilmelding af den ene af barnets forældre – klik her

TILMELDTE BØRN:

TILMELDTE FORÆLDRE: