Referat fra bestyrelsesmøde 29. marts – 2017

Bestyrelsesmøde d. 29/3 – 2017

 1. Siden sidst

Konstituering godkendt.

Kigger på (midlertidige) tegninger af nybyggeri ved Mejdal hallen.

Halfordeling siden halfordelingsmøde – som sidste år på nær ons. Kl. 17-18 i hal B.

byttes til tor. fra kl. 17-18. Halgård hallen evt. byt med fodbold til en torsdagstid.

Laila booker snart tider hos kommunen efter aftaler med fodbold.

Indstilling til Mejdal/Halgårds borgerforening og grundejerfor. lederpris?

Info. fra gymnastikforeningen på skærm i Mejdal hallen sendes til Mike Hein.

 1. Fra kasseren

Redskabskonto 125.489,16. Driftskonto 74.416,53. Opvisning endnu ikke opgjort.

Konfirmander i år?

 1. Redskabsrum

Redskabsrum på skolen fint ryddet op med tilhørende billeder.

Mangler billeder i redskabsrum i Mejdal hallen ellers ikke det store redskabsprojekt.

Lars sætter dato efter 12. maj og inden sommerferien.

Lars laver ansøgning til Vest forsyningens fond til ny Tarpan til 20.000 (redskab) inden

 1. april. Laila bestiller måtte og kile i nærmeste fremtid.
 1. Foreningsdragt

Gymnastikforenings ”dragt” til nye sæson – Jakken gives til instruktører/hjælpere, bukser kan tilkøbes. Lone medbringer dragten til årets første ledermøde.

 1. Betaling sommer CrossGym

Skal betaling fortsætte at være pr. gang? Kan også vælge at betale 150 kr. resten af sæsonen som Jeanne administrer.

 1. Kurser

Når sæsonplanlægning går i gang og der ringes til alle hjælpere, spørger vi ang. kurser og derefter tilmelding. Rette links sendes til alle instruktører.

Sparrings-kursus i egen forening aften/weekend gerne i september.

 1. Byfest

Ingen pasta/kødsauce fra gymnastik afdelingen i år.

 1. Eval. af Pizzamødet

Fint

 1. PåskeCamp

Vi er klar

 1. Næste sæson

Jette, Lone, Karina og Laila starter planlægningen i næste uge, og melder ud når/hvis de har brug for hjælp.